ก้าวสาคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว


23 Sep
23Sep

กรมสรรพากรได้จัดสัมนา ก้าวสาคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ่โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. ความสำคัญของบัญชีชุดเดียว
  2. บทบาทของกรมสรรพากรในการสนับสนุนการจัดทำบัญชีชุดเดียว
  3. รายการทางบัญชี ประเด็นข้อผิดพลาดที่มีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน
  4. แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

สามารถ Download Slide ได้ที่

https://www.dropbox.com/s/i1xlkvl9u4xjr9m/Tax_Single%20Book_FinancialTransaction.pdf?dl=0Comments
* The email will not be published on the website.