ปรับขึ้นค่าจ้างปี61เพิ่มทุกจังหวัด 5-22 บาท


17 Jan
17Jan

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน
"เฉลี่ยแล้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะอยู่ที่ 315.97 บาท โดยค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้จะให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป"ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว สำหรับการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดนั้น นาย จรินทร์ ยืนยันว่า ใช้เกณฑ์วัดจากศักยภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดเป็นตัวกำหนดหลัก และยืนยันว่าเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากการเห็นพ้องต้องกันของทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และจากนี้จะนำข้อสรุปเสนอให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานพิจารณาเห็นชอบ และนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะนำเข้าครม.ได้ภายในสัปดาห์หน้า

ทั้งนี้มีการเสนอแนวคิดในอนาคต 3 ประการ เพื่อหวังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประการแรก คือ การเสนอให้มีค่าจ้างลอยตัวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชลบุรี จ.ระยอง และจ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่นำร่องคือ ให้บริษัทที่มีลูกจ้างมากกว่า 50 คนควรมีการประกาศโครงสร้างเงินเดือนและการปรับขึ้นเงินเดือนให้ลูกจ้างทราบ ประการสาม คือ เสนอให้ลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการ 1.5 เท่าจากค่าจ้างแรงงานทั้งหมดในบริษัท

ที่มา:

https://www.posttoday.com/biz/gov/535920

Comments
* The email will not be published on the website.