สรุปมาตรการจากกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลและเยียวยาระยะที่ 2 สืบเนื่องจาก COVID-19


25 Mar
25Mar

สรุปมาตรการจากกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลและเยียวยา สืบเนื่องจาก COVID-19

- รับเงินชดเชยคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท (ลูกจ้างและอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม)

- สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย (ไม่ต้องมีหลักประกัน)

-สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย (มีหลักประกัน)

- รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ

- ยืดเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาเป็น ส.ค. 63

- เพิ่มลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเป็น 25,000 บาท

👉 ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับเงินชดเชยตามขั้นตอนลงทะเบียน

ที่มา : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
Comments
* The email will not be published on the website.