News & Updates


Auditing and accounting updates and useful knowledge

กว่าจะมาเป็น TFRS 9

กว่าจะมาเป็น TFRS 9 27 สิงหาคม 2561 เวลา 8.45-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

Read More
ก้าวสาคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว

ก้าวสาคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

Read More
ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 40 (2/2561)

ประกาศผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 40 (2/2561)

Read More
เตรียมพร้อมรับมือ TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

หลังจากสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” หรือ TFRS 15 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนั้นนักบัญชีและผู้เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องความเข้ากับมาตรฐานใหม่นี้ไว้ให้ดีครับ สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่รวบรวมเรื่องรายได้ไว้ในที่เดียว และยกเลิกมาตรฐานเกี่ยวกับรายได้เรื่องอื่นๆ ที่เคยใช้มา เช่น สัญญาก่อสร้าง รายได้ หรือการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา การจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มาตรฐานเรื่องรายได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Read More
เอกสารสัมมนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561”

เอกสารสัมมนาทางวิชาการ “โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561”

Read More
กกบ. มีมติเลื่อนบังคับใช้ TFRS 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 52 (2/2561) ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติให้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

Read More
ควรจ้างสำนักงานทำบัญชีดีมั้ย

เพราะการทำบัญชีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของบริษัททั้งหมด ทำให้การทำบัญชีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท ที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน หรือตัดทอนในส่วนอะไรและมีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือนซึ่งการทำบัญชีจะสามารถทำให้กำหนดแผน งานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุดจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีไหม

Read More
กรมพัฒน์ฯ ไขข้อข้องใจ ยันหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ขอผ่านแบงก์ เป็นเอกสารราชการ มีผลตามกฎหมาย 100%

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ยืนยันหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอผ่านธนาคาร (e-Certificate) เป็นเอกสารทางราชการถูกต้อง ใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 100% หลังพบปัญหาหน่วยงานราชการและเอกชนบางแห่งปฏิเสธรับเอกสาร แนะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยใช้ QR Code และ Reference Number เผยล่าสุดสามารถขอหนังสือรับรองผ่านธนาคารได้ถึง 9 แห่งแล้ว

Read More
ค่าลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวเมืองรองปี 2561

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2560 มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2561 โดยสามารถนำค่าใช้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักไม่จำเป็นต้องพักเฉพาะโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น แต่เป็นรีสอร์ต โฮมสเตย์ ได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

Read More
วิธีการขอหนังสือรับรองบริษัทโดยสรุป และค่าธรรมเนียม

วิธีการขอหนังสือรับรองบริษัทโดยสรุป และค่าธรรมเนียม

Read More
เมื่อไรควรจะจ้าง Outsource

เพราะการทำบัญชีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายในกิจการของบริษัททั้งหมด ทำให้การทำบัญชีจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัท ที่จะทำให้รู้ว่าจะต้องเพิ่มเงินลงไปในส่วนไหน หรือตัดทอนในส่วนอะไรและมีกำไรมากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือน ซึ่งการทำบัญชีจะสามารถทำให้กำหนดแผน งานที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของตนเองได้ในที่สุดจึงถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจะต้องทำ สำหรับธุรกิจเปิดใหม่ควรจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นการเฉพาะเข้ามาจัดการดูแลให้ดีไหม

Read More
8 ธุรกิจเสี่ยงธุรกิจล้มเหลว

ธุรกิจส่วนตัว เป็นอาชีพที่ดูดีดูเก่ง เป็นเจ้านายตนเองได้ ตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องการทำงานประจำ บางทีแค่ความฝันคงไม่พอ ลงมือทำแล้วล้มเหลวก็แค่เป็นขบวนการเรียนรู้ ทุกอย่างยังไม่จบเกมส์ ตราบใดที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ TerraBKK นำเสนอข้อมูลน่าสนใจ บุคคล 8 ประเภทที่ยังไม่พร้อมสำหรับการทำธุรกิจส่วนตัว หากคุณสำรวจตนเองแล้วพบปัญหาเหล่านี้ ลองพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนแต่ละข้อที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ แล้วต่อไปความสำเร็จของธุรกิจส่วนตัวอาจอยู่ในมือคุณก็ได้ รายละเอียดดังนี้

Read More